Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 12:02:42 | 471 lượt xem

Câu hỏi số 52562

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc và Cách mạng Tháng 8/1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

Phương án trả lời:
A.

Xóa bỏ quyền lợi và ách nô dịch của Mỹ

B.

Xóa bỏ tàn dư phong kiến và ách thống trị của đế quốc

C.

Là một cuộc nội chiến giữa các thế lực trong nước

D.

Tăng cường sức mạnh phe xã hội chủ nghĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.