Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 12:04:26 | 438 lượt xem

Câu hỏi số 52564

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những điểm tương đồng giữa Cách mạng Tháng 8/1945 với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

có chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước

B.

có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa

C.

lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi

D.

kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.