Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/12/2021 | 17:03:18 | 675 lượt xem

Câu hỏi số 53215

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Âm mưu mới của Pháp - Mĩ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là thực hiện kế hoạch

Phương án trả lời:
A.

Đờ Lát đơ Tátxinhi

B.

Rơve

C.

Bôlae

D.

Nava

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.