Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/12/2021 | 17:10:18 | 1244 lượt xem

Câu hỏi số 53217

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu vì

Phương án trả lời:
A.

có sức mạnh về kinh tế

B.

khống chế các nước đồng minh và các nước XHCN

C.

có tham vọng làm bá chủ thế giới

D.

có sức mạnh về quân sự

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.