Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/01/2022 | 15:22:37 | 666 lượt xem

Câu hỏi số 53218

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h

Phương án trả lời:
A.

\(\frac{4}{3}Bh\)

B.

\(3Bh\)

C.

\(\frac{1}{3}Bh\)

D.

\(Bh\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.