Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:49:44 | 164 lượt xem

Câu hỏi số 53352

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?.

Phương án trả lời:
A.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ra đời.

B.

Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.