Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:51:25 | 135 lượt xem

Câu hỏi số 53353

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

Tây Đức

B.

Tây Béclin.

C.

 Đông Béclin.

D.

Tây Âu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.