Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:54:25 | 129 lượt xem

Câu hỏi số 53355

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

Phương án trả lời:
A.

Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

B.

triều đình Huế kí với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt.

C.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập,

D.

 khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.