Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:55:54 | 135 lượt xem

Câu hỏi số 53356

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

 Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

Phương án trả lời:
A.

tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn

B.

 thực hiện kế hoạch quân sự Rơve.

C.

thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.

D.

 đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.