Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:57:28 | 140 lượt xem

Câu hỏi số 53357

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

B.

Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.

C.

Lôi kéo tất cả các nước châu Phỉ tham chiến.

D.

 Vận động các nước Đông Âu tham chiến.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.