Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 10:58:44 | 134 lượt xem

Câu hỏi số 53358

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

Bầu Quốc hội khóa 1

B.

 Xây dựng Hội Liên Việt.

C.

Bảo vệ biên giới phía Bắc.

D.

 Xây dựng Quỹ độc lập.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.