Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 11:01:38 | 131 lượt xem

Câu hỏi số 53360

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

Phương án trả lời:
A.

 tập trung vào công nghiệp luyện kim.

B.

chỉ phát triển công nghiệp hóa chất.

C.

thành lập nhiều công ty cao su.

D.

chỉ phát triển công nghiệp cơ khí.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.