Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 11:04:41 | 153 lượt xem

Câu hỏi số 53362

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

Phương án trả lời:
A.

Mở rộng diện tích trồng lúa.

B.

Lên án những hủ tục phong kiến.

C.

Phổ cập giáo dục trung học.

D.

Tiến hành khai thác mỏ than.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.