Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 11:52:56 | 158 lượt xem

Câu hỏi số 53366

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới là 

Phương án trả lời:
A.

Liên Xô.

B.

Anh.

C.

Mĩ.

D.

Brunây.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.