Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/08/2023 | 12:10:20 | 115 lượt xem

Câu hỏi số 53373

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

 Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

Phương án trả lời:
A.

Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

B.

Nhà nước lãnh đạo và quản lí có hiệu quả.

C.

Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

D.

 Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.