Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/07/2014 | 17:21:32 | 438 lượt xem

Câu hỏi số 5443

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho \(sin a = \) \(3 \over 5 \) \(\left(\frac{\pi}{2}\right) < a < \pi\) . Giá trị của \(cosa\) là :

Phương án trả lời:
A.

\(-2 \over 5\)

B.

\(-4 \over 5\)

C.

\(4 \over 5\)

D.

\(2 \over 5\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.