Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/08/2014 | 11:12:08 | 992 lượt xem

Câu hỏi số 7121

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 11, Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khi crackinh hoà toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y ( các thể
tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân 
tử của X là: 

Phương án trả lời:
A.

C6H14

B.

C3H8

C.

C4H10

D.

C5H12

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.