Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/09/2014 | 10:29:33 | 501 lượt xem

Câu hỏi số 7631

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 11, Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

  1. Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
  2. Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen
  3. Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một
  4. Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
  5. Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ
  6. Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

Số phát biểu đúng là

Phương án trả lời:
A.

5

B.

4

C.

3

D.

2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.