Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/06/2016 | 11:09:30 | 119 lượt xem

Câu hỏi số 9562

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Kim nào sau đây là kim loại kiềm?   

Phương án trả lời:
A.

Zn 

B.

Al        

C.

Na

D.

Cu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.