Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 7 Học kỳ I

; Môn học: ; 12 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 08-09-2016

 • Câu hỏi 1:

  Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?

  A.

  Khi mắt ta hướng vào vật.

  B.

  Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.

  C.

  Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta

  D.

  Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối

 • Câu hỏi 2:

  Số dao động trong 1 giây gọi là :

  A.

  Vận tốc của âm.

  B.

  Tần số của âm.

  C.

  Biên độ của âm.

  D.

  Độ cao của âm.

 • Câu hỏi 3:

  Trong môi trường trong suốt và đồng tính , ánh sáng truyền theo đường nào?

  A.

  Nhiều đường khác nhau.

  B.

  Đường gấp khúc.

  C.

  Đường thẳng.

  D.

  Đường cong.

 • Câu hỏi 4:

  Khi có nguyệt thực thì:

  A.

  Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.

  B.

  Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

  C.

  Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

  D.

  Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.

 • Câu hỏi 5:

  Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

  A.

  Tiếng còi xe cứu hỏa hay tiếng kẻng báo cháy.

  B.

  Tiếng ồn của trẻ em làm không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa hai người lớn

  C.

  Tiếng sấm sét.

  D.

   Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá.

 • Câu hỏi 6:

  Em đi xa dần khán đài có dàn nhạc đang biểu diễn . Tiếng nhạc mà em nghe được.

  A.

  Càng kéo dài.

  B.

  Có vận tốc càng giảm.

  C.

  Càng nhỏ.

  D.

  Có tần số càng giảm.

 • Câu hỏi 7:

  Khi ta đang nghe đài thì:

  A.

  Màng loa của đài bị nén.

  B.

  Màng loa của đài bị bẹp

  C.

  Màng loa của đài dao động.

  D.

  Màng loa của đài bị căng ra.

 • Câu hỏi 8:

  Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt.

  A.

  Miếng xốp.

  B.

  Mặt gương.

  C.

  Tấm gỗ.

  D.

  Đệm cao su.

 • Câu hỏi 9:

  Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây:

  A.

  Khoảng chân không.

  B.

   Nước biển.

  C.

  Tường bê tông.

  D.

  Tầng khí quyển bao quanh trái đất.

 • Câu hỏi 10:

  Vật phát âm to khi nào :

  A.

  Khi vật dao động nhanh hơn.

  B.

  Khi vật dao động mạnh hơn.

  C.

  Khi tần số dao động lớn hơn.

  D.

  Cả ba trường hợp trên.

 • Câu hỏi 11:

  Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng.

  A.

  Ngọn nến đang cháy.

  B.

  Mặt trời.

  C.

  Vỏ chai sáng chói dưới ánh trời.

  D.

  Đèn ống đang sáng.

 • Câu hỏi 12:

  Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
  Nhật thực toàn phần (hay …….. phần) quan sát được ở chỗ ……… (hay bóng ………..) của Mặt Trăng trên .........

  A.

  Một ; nửa tối ; có bóng tối ; trên Mặt Trăng.

  B.

  Một ; có bóng tối ; nửa tối ; trên Mặt Trăng.

  C.

  Một ; nửa tối ; có bóng tối ; trên Trái Đất.

  D.

  Một ; có bóng tối ; nửa tối ; Trái Đất