Đề thi chính thức của bộ giáo dục THPT Quốc Gia năm 2017 - Môn Giáo dục công dân - Mã đề 304

; Môn học: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 09-10-2017

 • Câu hỏi 1:

  Công dân được tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

  A.

  phán quyết

  B.

  thẩm vấn

  C.

  sáng tạo

  D.

  ưu đãi

 • Câu hỏi 2:

  Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được

  A.

  giới thiệu ứng cử

  B.

  bí mật tranh cử

  C.

  tác động đề cử

  D.

  nhờ người tuyển cử

 • Câu hỏi 3:

  Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

  A.

  đàm phán

  B.

  lựa chọn

  C.

  tự quyết

  D.

  phát triển

 • Câu hỏi 4:

  Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

  A.

  đãi ngộ

  B.

  đời sống

  C.

  truyền thông

  D.

  kinh doanh

 • Câu hỏi 5:

  Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với

  A.

  nghĩa vụ

  B.

  nhu cầu

  C.

  lợi nhuận

  D.

  kĩ năng

 • Câu hỏi 6:

  Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ
   

  A.lễ nghi và tôn giáo B.hôn nhân và huyết thống
  C.nhân thân và tài sản D.tập tục và thói quen
 • Câu hỏi 7:

  Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

  A.dân sự B.truy tố
  C.hành chính D.quản thúc
 • Câu hỏi 8:

  Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về  

  A.

  tìm kiếm năng lượng

  B.

  bảo vệ môi trường

  C.

  khắc phục ô nhiễm

  D.

  tái tạo nhiên liệu

 • Câu hỏi 9:

  Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền 

  A.

  hoạch định chính sách

  B.

  tự do ngôn luận

  C.

  quản lí nhà nước

  D.

  độc lập phán quyết

 • Câu hỏi 10:

  Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật

  A.

  khuyến khích

  B.

  chỉ định

  C.

  yêu cầu

  D.

  cho phép

 • Câu hỏi 11:

  Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân

  A.

  chỉ đạo thực hiện

  B.

  tham gia tư vấn

  C.

  giám sát, kiểm tra

  D.

  bàn bạc, phán quyết

 • Câu hỏi 12:

  Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

  A.

  truyền thông

  B.

  dân vận

  C.

  giáo dục

  D.

  hợp tác

 • Câu hỏi 13:

  Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

  A.

  bình đẳng về cơ hội học tập

  B.

  ưu tiên chọn trường học

  C.

  học chương trình chuyên biệt

  D.

  miễn học phí toàn phần

 • Câu hỏi 14:

  Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ

  A.

  tập trung

  B.

  trực tiếp

  C.

  gián tiếp

  D.

  đại diện

 • Câu hỏi 15:

  Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

  A.

  chỗ ở

  B.

  danh tính

  C.

  thông tin liên ngành

  D.

  bí mật gia truyền

 • Câu hỏi 16:

  Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất

  A.

  văn hóa

  B.

  giai cấp

  C.

  xã hội

  D.

  kinh tế

 • Câu hỏi 17:

  Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra quyết định hoặc phê chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

  A.

  Ủy ban nhân dân

  B.

  Chính phủ

  C.

  Viện Kiểm sát

  D.

  Quốc hội

 • Câu hỏi 18:

  Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

  A.

  Quốc phòng, an ninh

  B.

  Hợp tác và phát triển

  C.

  Kĩ thuật, quân sự

  D.

  Tiếp cận và hội nhập

 • Câu hỏi 19:

  Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

  A.

  Chuyển giao quy trình quản lí

  B.

  Làm giả nhãn hiệu hàng hóa

  C.

  Chủ động đăng kí bản quyền

  D.

  Ứng dụng công nghệ tiên tiến

 • Câu hỏi 20:

  Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là

  A.

  phương tiện quản lí xã hội

  B.

  hình thức đề cao quyền lực

  C.

  công cụ trấn áp nhân dân

  D.

  mục tiêu trấn an dư luận

 • Câu hỏi 21:

  Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về

  A.

  nghĩa vụ

  B.

  bổn phận

  C.

  trách nhiệm

  D.

  quyền

 • Câu hỏi 22:

  Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

  A.

  Nghỉ việc không lí do

  B.

  Hút thuốc lá nơi công cộng

  C.

  Vận chuyển hàng quốc cấm

  D.

  Giao hàng sai thời hạn

 • Câu hỏi 23:

  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền

  A.

  phán quyết

  B.

  phản biện

  C.

  khiếu nại

  D.

  tố cáo

 • Câu hỏi 24:

  Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

  A.

  về tuân thủ quy trình lao động

  B.

  trong thực hiện quyền lao động

  C.

  giữa nội bộ người lao động với nhau

  D.

  khi giao kết hợp đồng lao động

 • Câu hỏi 25:

  Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

  A.

  Bất khả xâm phạm về thân thể

  B.

  Được bảo mật thông tin liên ngành

  C.

  Bất khả xâm phạm về chỗ ở

  D.

  Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

 • Câu hỏi 26:

  Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

  A.

  Đối lập

  B.

  Nhân thân

  C.

  Tham vấn

  D.

  Tài sản

 • Câu hỏi 27:

  Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc T ra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

  A.

  Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại

  B.

  Được pháp luật bảo hộ về thân thể

  C.

  Được pháp luật bảo hộ về tài sản

  D.

  Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp

 • Câu hỏi 28:

  Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

  A.

  Hình sự

  B.

  Hòa giải

  C.

  Hành chính

  D.

  Đối chất

 • Câu hỏi 29:

  Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lí phân phối thuốc tân dược. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

  A.

  Cải tiến quy trình đào tạo

  B.

  Thay đổi phương thức quản lí

  C.

  Chủ động giao kết hợp đồng

  D.

  Tự chủ đăng kí kinh doanh

 • Câu hỏi 30:

  Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

  A.

  Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

  B.

  Bất khả xâm phạm về chỗ ở

  C.

  Được bảo hộ về sức khỏe

  D.

  Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân

 • Câu hỏi 31:

  Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

  A.

  Điều tra

  B.

  Khiếu nại

  C.

  Phán quyết

  D.

  Tố cáo

 • Câu hỏi 32:

  Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

  A.

  Được tham vấn

  B.

  Sáng tạo

  C.

  Thẩm định

  D.

  Được phát triển

 • Câu hỏi 33:

  Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

  A.

  Sử dụng pháp luật

  B.

  Tuân thủ pháp luật

  C.

  Thi hành pháp luật

  D.

  Áp dụng pháp luật

 • Câu hỏi 34:

  Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

  A.

  Dân sự

  B.

  Hành chính

  C.

  Hình sự

  D.

  Kỉ luật

 • Câu hỏi 35:

  Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?

  A.

  Dân bàn

  B.

  Dân hiểu

  C.

  Dân giám sát

  D.

  Dân kiểm tra

 • Câu hỏi 36:

  Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty Z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

  A.

  Nâng cao trình độ

  B.

  Thực hiện quyền lao động

  C.

  Thay đổi nhân sự

  D.

  Tuyển dụng chuyên gia

 • Câu hỏi 37:

  Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

  A.

  Bố con anh H, anh P, anh K và anh M

  B.

  Bố anh H, phóng viên và anh P

  C.

  Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên

  D.Bố anh H, anh P, anh K và anh M
 • Câu hỏi 38:

  Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

  A.Chị T, M và cán bộ P B.Chị T, D, M và cán bộ
  C.Chị T, D và cán bộ P D.Chị T, D và M
 • Câu hỏi 39:

  Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

  A.

  Anh T và chị H

  B.Chị H và nhân viên S
  C.

  Anh T, chị H và nhân viên S

  D.

  Chị H, cụ M và nhân viên S