Đề thi MAX IQ Cuộc thi lần 2 tháng 11 năm 2014

; Môn học: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21-11-2014

 • Câu hỏi 1:

  Điền 2 số tiếp theo vào dãy số sau:
  3; 18; 48; 93; 153;....;....
  [L. H]

  A.

  228, 318

  B.

  213, 315

  C.

  220, 318

  D.

  218, 310

 • Câu hỏi 2:

  Điền hình còn thiếu ?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 3:

  Điền hình còn thiếu ?

  A.

  A

  B.

  B

  C.

  C

  D.

  D

 • Câu hỏi 4:

  Điền số còn thiếu vào ?

  A.

  12345

  B.

  12445

  C.

  12134

  D.

  25125

 • Câu hỏi 5:

  Điền số thích hợp ?

  A.

  18

  B.

  19

  C.

  20

  D.

  22

 • Câu hỏi 6:

  Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết qủa thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy trong bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi ?

  A.

  20

  B.

  25

  C.

  30

  D.

  35

 • Câu hỏi 7:

  Trong buổi cắm trại gồm 100 học sinh, Nhà trường chuẩn bị trang phục cho học sinh gồm 40 áo trắng, 60 áo xanh và 70 quần trắng, 30 quần xanh. Nhà trường phân phát áo và quần ngẫu nhiên cho các học sinh. Như vậy sẽ có ?

  A.

  Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng

  B.

  Ít nhất 20 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh

  C.

  Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu trắng

  D.

  Ít nhất 10 học sinh mặc cả áo lẫn quần màu xanh

 • Câu hỏi 8:

  Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào : 144...121...100...81...64...?

  A.

  57

  B.

  53

  C.

  49

  D.

  45

 • Câu hỏi 9:

  Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số nào : 15...12...13...10...11...8...?

  A.

  5

  B.

  7

  C.

  9

  D.

  11

 • Câu hỏi 10:

  Ký tự tiếp theo trong dãy sau đây là ký tự nào: A...C...F...J...O...?

  A.

  S

  B.

  T

  C.

  U

  D.

  V

 • Câu hỏi 11:

  Mối quan hệ giữa cháu gái với cháu trai thì tương tự như anh em trai với:

  A.

  Cha mẹ

  B.

  Chị em gái

  C.

  Anh em họ

  D.

  Chị em họ

 • Câu hỏi 12:

  Tìm con số mà số đó là một nửa của một phần tư của một phần mười của 400

  A.

  2

  B.

  5

  C.

  10

  D.

  20

 • Câu hỏi 13:

  Trong dãy số tự nhiên từ 31đến 65 có tất cả:

  A.

  08 số nguyên tố

  B.

  10 số nguyên tố

  C.

  11 số nguyên tố

  D.

  09 số nguyên tố

 • Câu hỏi 14:

  Minh 4 tuổi, tuổi anh Minh gấp 3 lần tuổi Minh. Khi anh Minh bao nhiêu tuổi thì tuổi anh Minh chỉ còn gấp đôi tuổi Minh?

  A.

  14

  B.

  16

  C.

  18

  D.

  20

 • Câu hỏi 15:

  Có 100 người lính bị thương trong một trận đánh. Tình hình chấn thương như sau: 70 người mất một bên mắt, 75 người bị mất một tai, 80 người mất một chân, và 85 người mất một tay. Bạn hãy cho biết số lượng lính ít nhất có thể bị tất cả 4 chấn thương nêu trên là bao nhiêu?

  A.

  10

  B.

  30

  C.

  55

  D.

  70