Đề thi trắc nghiêm vui số 4

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 19-06-2014

 • Câu hỏi 1:

  Từ nào ít giống với từ còn lại nhất?

  A.

  Chó

  B.

  Gấu

  C.

  Hổ

  D.

  Rắn

 • Câu hỏi 2:

  Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?

  A.

  49

  B.

  55

  C.

  58

  D.

  65

 • Câu hỏi 3:

  Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?

  A.

  13

  B.

  15

  C.

  17

  D.

  19

 • Câu hỏi 4:

  "Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:

  A.

  Đúng

  B.

  Sai

  C.

  Ý kiến khác

  D.
 • Câu hỏi 5:

  LIVE với EVIL giống như 5232 với:

  A.

  2325

  B.

  2523

  C.

  3225

  D.

  5223

 • Câu hỏi 6:

  Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lĩnh vực nào ?

  A.

  Hội hoạ

  B.

  Toán học

  C.

  Vật Lý

  D.

  Thiên văn học

 • Câu hỏi 7:

  Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với từ còn lại ?

  A.

  Suy nghĩ

  B.

  Gọi

  C.

  Viết

  D.

  Nói

 • Câu hỏi 8:

  Chữ cái nào trong dãy ký tự dưới không cùng loại.

  A.

  J

  B.

  S

  C.

  D

  D.

  I

 • Câu hỏi 9:

  Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?

  A.

  Lọ

  B.

  Cốc

  C.

  Chậu

  D.

  Phễu

 • Câu hỏi 10:

  Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?

  A.

  Gôn

  B.

  Quần vợt

  C.

  Bóng ném

  D.

  Cầu lông

 • Câu hỏi 11:

  Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

  A.

  K

  B.

  M

  C.

  N

  D.

  P

 • Câu hỏi 12:

  Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.

  A.

  15%

  B.

  20%

  C.

  25%

  D.

  30%

 • Câu hỏi 13:

  Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5 ?

  A.

  6

  B.

  7

  C.

  8

  D.

  9

 • Câu hỏi 14:

  Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?

  A.

  15

  B.

  16

  C.

  17

  D.

  18

 • Câu hỏi 15:

  Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với

  A.

  Tem

  B.

  Bưu điện

  C.

  Bút

  D.

  Phong bì

 • Câu hỏi 16:

  Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?

  A.

  45

  B.

  55

  C.

  60

  D.

  65

 • Câu hỏi 17:

  Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?

  A.

  13

  B.

  11

  C.

  10

  D.

  7

 • Câu hỏi 18:

  Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là

  A.

  13133131

  B.

  13133313

  C.

  31311131

  D.

  31311313

 • Câu hỏi 19:

  Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11

  A.

  9

  B.

  8

  C.

  7

  D.

  6

 • Câu hỏi 20:

  Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

  A.

  B

  B.

  C

  C.

  D

  D.

  A