Trắc nghiệm IQ - Đề số 23

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18-07-2016

 • Câu hỏi 1:

  Tuấn cao hơn Nam, Bình thấp hơn Tuấn. Câu nào đúng nhất:

  A.

  Bình thấp hơn Nam.

  B.

  Bình cao hơn Nam.

  C.

  Bình cao bằng Nam.

  D.

  Không nói được là Bình hay Nam cao hơn.

 • Câu hỏi 2:

  Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5 ?

  A.

  6

  B.

  7

  C.

  8

  D.

  9

 • Câu hỏi 3:

  Hãy tìm x

  2 4 7
  3 3 8
  5 2 x
  A.

  1

  B.

  6

  C.

  12

  D.

  9

 • Câu hỏi 4:

  Tìm hình logic còn thiếu của hình dưới.

   

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 5:

  Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?

  A.

  Đúng 

  B.

  Sai

  C. D.
 • Câu hỏi 6:

  Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?

  A.

  36

  B.

  41

  C.

  49

  D.

  62

 • Câu hỏi 7:

  Tìm hình logic với dãy hình trên.

  A.

  B.

  C.

  D.

 • Câu hỏi 8:

  Tìm số xuất hiện tiếp theo

  25, 32, 27, 36, ?

  A.

  42

  B.

  27

  C.

  35

  D.

  39

 • Câu hỏi 9:

  Tìm số thích hợp thay cho dấu ? ở hình cuối.

  A.

  42

  B.

  37

  C.

  36

  D.

  51

 • Câu hỏi 10:

  Tìm số thích hợp thay thế vào ô có dấu ?

  926 24
  799 72
  956 ?
  A.

  51

  B.

  15

  C.

  46

  D.

  64