Kết quả bài thi số 306971

; Môn học: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút;
Câu 1

Cái gì lúc lên lúc xuống nhưng không di chuyển?

A.

Dòng suối

B.

Con đường

C.

Chữ viết

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

Cái gì xuất hiện một lần trong một phút, hai lần trong một khoảnh khắc và không bao giờ xuất hiện trong một ngàn năm (Câu đố chơi chữ tiếng Anh)?

A.

Chữ M

B.

Chữ N

C.

Chữ A

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Làm cách nào bạn có thể đặt một cây bút chì trên sàn nhà để không ai có thể nhảy qua nó?

A.

Đặt nó bên cạnh một bức tường

B.

Đặt nó đứng

C.

Không khả thi

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

Ngôn ngữ nào người ta nói mà không thốt ra một lời?

A.

Ngoại ngữ

B.

Ngôn ngữ viết

C.

Ngôn ngữ cơ thể

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Thứ gì không bao giờ có thể đặt trong một cái chảo?

A.

Cái vung chảo

B.

Con voi

C.

 Lửa

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Thứ gì biến mất nếu bạn nói tên của nó?

A.

Nỗi buồn

B.

 Im lặng

C.

Lắng nghe

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Ba bác sĩ nói rằng Robert là em trai họ. Robert nói rằng mình không có anh em. Vậy ai đã nói dối?

A.

Ba bác sĩ

B.

Robert

C.

Không ai cả

Trả lời: C ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

Có 3 chiếc que. Bạn có thể làm ra 4 mà không bẻ gãy chúng?

A.

B.

Không

Trả lời: A ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Thứ gì cho phép bạn nhìn xuyên qua một bức tường?

A.

Kính

B.

Cửa sổ

C.

Đục lỗ trên tường

Trả lời: B ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Cái gì xoay ngược lại mọi thứ mà không cần di chuyển?

A.

 Cái ghế

B.

Cái chân giường

C.

Cái gương

Trả lời: Không có câu trả lời ()     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
80 điểm / 100