20/10/2016 | 08:27:47 | 2781 lượt xem
Câu hỏi số 15402
Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,

Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.

A

SO3, CaO, CuO, Fe2O3

B

SO3, Na2O, CaO, P2O5

C

ZnO, CO2, SiO2, PbO

D

SO2, Al2O3, HgO, K2O

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán