20/10/2016 | 08:29:21 | 2611 lượt xem
Câu hỏi số 15404
Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,

Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

A

CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5

B

CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5

C

FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3

D

Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán