20/10/2016 | 08:47:45 | 2704 lượt xem
Câu hỏi số 15422
Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,

Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

A

CO2( cacbon đioxit)

B

CO( cacbon oxit)

C

SO­2 ( lưu huỳnh đoxit)

D

SnO2( thiếc đioxit)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán