20/10/2016 | 08:58:07 | 480 lượt xem
Câu hỏi số 15432
Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,

Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

A

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới

B

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới

C

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

D

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán