24/10/2016 | 09:27:44 | 1195 lượt xem
Câu hỏi số 16236
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,

Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số: 957638

A

Hàng nghìn, lớp nghìn

B

Hàng trăm, lớp đơn vị

C

Hàng trăm nghìn ,lớp nghìn

D

Hàng chục nghìn ,lớp nghìn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán