11/08/2020 | 09:30:42 | 160 lượt xem
Câu hỏi số 48015
Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Choose the correct answer to complete the following sentences.

Do you think there would be less conflict in the world if all people ___ the same language?

A

spoke

B

speak

C

had spoken

D

will speak

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán