24/08/2020 | 09:59:22 | 209 lượt xem
Câu hỏi số 48245
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 8,

Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức \(2x(3x-1)-6x(x+1)+(3+8x)\) là:

A

2

B

34

C

4

D

Một đáp số khác 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán