24/08/2020 | 10:25:20 | 393 lượt xem
Câu hỏi số 48254
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,

Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng?

62843 + 26376

A

89 219

B

98 219

C

89 129

D

89 921

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán