24/08/2020 | 10:25:57 | 350 lượt xem
Câu hỏi số 48255
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,

Thực hiện phép tình sau rồi chọn đáp án đúng?

2843 x 4

A

10 639

B

11 372

C

10 356

D

11 327

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán