17/09/2021 | 10:37:06 | 853 lượt xem
Câu hỏi số 51244
Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Huy helped the old man to__________ the bus.

A

get off

B

make off

C

give off

D

take off

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán