17/09/2021 | 11:44:29 | 277 lượt xem
Câu hỏi số 51280
Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that ^closest in meaning to each of the following questions.

"I can solve this problem," Sue said.

A

Sue said that she can't solve that problem

B

Sue said that I could solve that problem

C

Sue said that she could solve that problem

D

Sue said that I can't solve that problem

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán