26/10/2021 | 11:49:00 | 493 lượt xem
Câu hỏi số 52548
Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Điểm mới về lực lượng trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

A

quân đội tay sai là chủ yếu, phối hợp với quân đội Mĩ

B

gắn “Việt Nam hóa chiến tranh” với “Đông Dương hóa chiến tranh”

C

tìm cách chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa

D

thực hiện chiến lược chiến tranh thực dân xâm lược kiểu mới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán