26/10/2021 | 11:52:43 | 302 lượt xem
Câu hỏi số 52552
Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Nội dung nào không có trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

A

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B

Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn

C

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực

D

Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán