26/10/2021 | 11:56:42 | 473 lượt xem
Câu hỏi số 52556
Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Hội nghị Giơnevơ (1954) về Đông Dương diễn ra trong bối cảnh thế giới bị chi phối bởi

A

trật tự hai cực Iantal

B

Chiến lược toàn cầu của Mĩ

C

Chiến tranh lạnh

D

Chiến lược bên miệng hố chiến tranh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán