26/10/2021 | 12:01:43 | 197 lượt xem
Câu hỏi số 52561
Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là

A

lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công

B

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng

C

kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang

D

kết hợp đánh nhanh và đánh chắc, tiến chắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán