25/01/2022 | 10:41:07 | 74 lượt xem
Câu hỏi số 53325
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Đồ thị hàm số \(y=\,-\,{{x}^{4\,}}\,+\,{{x}^{2}}\,+\,2\) cắt trục \(Oy\) tại điểm 

A

\(A\left( 0\,;\,2 \right)\)

B

\(A\left( 2\,;\,0 \right)\)

C

\(A\left( 0\,;\,-2 \right)\)

D

\(A\left( 0\,;\,0 \right)\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán