25/01/2022 | 10:54:33 | 48 lượt xem
Câu hỏi số 53328
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Cho số thực dương \(x\). Viết biểu thức \(P=\sqrt[3]{{{x}^{5}}}.\frac{1}{\sqrt{{{x}^{3}}}}\) dưới dạng lũy thừa cơ số \(x\) ta được kết quả.

A

\(P={{x}^{\frac{19}{15}}}\)

B

\(P={{x}^{\frac{19}{6}}}\)

C

\(P={{x}^{\frac{1}{6}}}\)

D

\(P={{x}^{-\,\frac{1}{15}}}\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán