25/01/2022 | 11:37:49 | 188 lượt xem
Câu hỏi số 53332
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Tìm họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)={{\text{e}}^{3x}}\).

A

\(\int{f\left( x \right)\text{d}x=\frac{{{\text{e}}^{3x+1}}}{3x+1}}+C\)

B

\(\int{f\left( x \right)\text{d}x=3{{\text{e}}^{3x}}}+C\)

C

\(\int{f\left( x \right)\text{d}x={{\text{e}}^{3}}}+C\)

D

\(\int{f\left( x \right)\text{d}x=\frac{{{\text{e}}^{3x}}}{3}}+C\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán