25/01/2022 | 16:48:10 | 54 lượt xem
Câu hỏi số 53333
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(R\) thỏa mãn \(\int\limits_{0}^{6}{f\left( x \right)}dx=7\), \(\int\limits_{6}^{10}{f\left( x \right)}dx=-1\). Giá trị của \(I=\int\limits_{0}^{10}{f\left( x \right)}dx\) bằng

A

\(I = 5\)

B

\(I=6\)

C

\(I=7\)

D

\(I=8\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán