25/01/2022 | 16:50:18 | 43 lượt xem
Câu hỏi số 53334
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Giá trị của \(\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\sin xdx}\) bằng

A

\(0\)

B

\(1\)

C

\(-1\)

D

\(\frac{\pi }{2}\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán