25/01/2022 | 16:54:12 | 49 lượt xem
Câu hỏi số 53335
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Số phức liên hợp của số phức \(z=2+i\)

A

\(\overline{z}=-2+i\)

B

\(\overline{z}=-2-i\)

C

\(\overline{z}=2-i\)

D

\(\overline{z}=2+i\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán