26/01/2022 | 11:03:50 | 50 lượt xem
Câu hỏi số 53342
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Trong không gian \(Oxyz\), cho \(A\left( \,2;-3;-6\,\, \right),B\left( \,0;5;2\, \right)\). Toạ độ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\) là

A

\(I\left( \,-2;8;8\, \right)\)

B

\(I(\,1;1;-2\,)\)

C

\(I\left( \,-1;4;4\, \right)\)

D

\(I\left( \,2;2;-4\, \right)\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán