26/01/2022 | 11:10:06 | 107 lượt xem
Câu hỏi số 53344
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt phẳng \(\left( P \right):x-2y+z-1=0\). Điểm nào dưới đây thuộc \((P)\) ?

A

\(M\left( 1;-2;1 \right)\)

B

\(N\left( 2;1;1 \right)\)

C

\(P\left( 0;-3;2 \right)\)

D

\(Q\left( 3;0;-4 \right)\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán