26/01/2022 | 11:23:00 | 349 lượt xem
Câu hỏi số 53347
Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên \(R\)?

 

A

\(f\left( x \right)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3x-4\)

B

\(f\left( x \right)={{x}^{2}}-4x+1\)

C

\(f\left( x \right)={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-4\)

D

\(f\left( x \right)=\frac{2x-1}{x+1}\)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.

Báo sai sót

Câu hỏi cùng môn học:

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán