Tra cứu        Nâng cấp TK      

Kết quả bài thi số 101932

; Môn học: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút;
Kết quả bài thi của
như ý
Ngày sinh: 01/01/1999
Facebook: Không có
100 điểm
Mã đề thi 101932
Môn Địa lý, THPT Quốc gia
kết thúc thi 04/06/2017 | 03:10:35
Đề thi có 20 câu hỏi, làm trong 20 phút
Câu 1

Càng về phía Nam thì: 

A.

 Nhiệt độ trung bình càng tăng 

B.

 Biên độ nhiệt càng tăng 

C.

 Nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm 

D.

 Nhiệt độ trung bình tháng nóng càng giảm 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 2

 Đặc trưng khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc: 

A.

 Cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh 

B.

Cận xích đạo gió mùa 

C.

 Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh 

D.

 Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 3

Nguyên nhân tạo nên sự phân hóa khí hậu theo Bắc – Nam ở nước ta là: 

A.

 Sự di chuyển của dải hội tụ từ Bắc vào Nam đồng thời cùng với sự suy giảm ảnh hưởng của khối khí lạnh. 

B.

Sự tăng lượng bức xạ Mặt Trời đồng thời với sự giảm sút ảnh hưởng của khối khí lạnh về phía Nam. 

C.

 Góc nhập xạ tăng, đồng thời với sự tác động mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc, đặc biệt từ 16°B trở vào 

D.

 Do càng vào Nam, càng gần xích đạo đồng thời với sự tác động mạnh mẽ của  gió mùa Tây Nam 

 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 4

 Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc: 

A.

 Có một mùa đông lạnh. 

B.

Có một mùa hạ có gió phơn Tây Nam 

C.

 Gần chí tuyến.   

D.

 Câu A + C đúng 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 5

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc – Nam) là sự phân hóa của: 

A.

Địa hình. 

B.

 Khí hậu. 

C.

Đất đai.

D.

Sinh vật 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 6

Nhiệt độ trung bình năm phần lãnh thổ phía Bắc là (°C) 

A.

 18 – 20.         

B.

20 – 22. 

C.

 22 – 24. 

D.

24 – 26 
 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 7

Tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh nhất ở: 

A.

 Bắc Trung Bộ.   

B.

Tây Bắc.     

C.

 Đông Bắc. 

D.

Đồng bằng Bắc Bộ 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 8

 Thiên nhiên nước ta có sự khác nhau giữa Nam và Bắc (ranh giới là dãy Bạch Mã), không phải do sự khác nhau về: 

A.

 Lượng mưa.   

B.

 Số giờ nắng. 

C.

 Lượng bức xạ.   

D.

 Nhiệt độ trung bình  
 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 9

Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là: 

A.

 Đới rừng gió mùa cận xích đạo. 

B.

 Đới rừng xích đạo 

C.

Đới rừng gió mùa nhiệt đới. 

D.

 Đới rừng nhiệt đới  

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 10

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần phía Nam lãnh thổ (từ 16°B trở vào):

A.

 Không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C.   

B.

Quanh năm nóng 

C.

Về mùa khô có mưa phùn.  

D.

 Có hai mùa mưa và khô rõ rệt 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 11

Sự khác nhau về thiên nhiên giữa các vùng núi theo Đông – Tây chủ yếu do: 

A.

Kinh tuyến. 

B.

Hướng núi với sự tác động của các luồng gió 

C.

Độ cao của núi. 

D.

Câu B + C đúng 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 12

Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta? 

A.

Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền 

B.

Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông, mở rộng 

C.

Đường bờ biển Nam Trung bộ bằng phẳng 

D.

Thềm lục địa ở miền Trung thu hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu. 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 13

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm: 

A.

Mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn 

B.

Mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây, lượng mưa giảm 

C.

Mùa đông lạnh đến sớm hơn các vùng núi thấp 

D.

Khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 14

Sự khác nhau về mùa khô và mưa ở Tây Nguyên (sườn Tây Trường Sơn) và sườn Đông của Trường Sơn là do tác động của hướng dãy núi Trường Sơn đối với các luồng gió: 

A.

Đông Nam. 

B.

Tây Nam.   

C.

Đông Bắc.     

D.

Tất cả đều đúng 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 15

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng ven biển phía Đông Trường Sơn Nam và vùng Tây Nguyên là: 

A.

Mưa và thu đông (từ tháng IX, X – I, II).   

B.

Có một mùa khô sâu sắc 

C.

Mùa mưa vào hạ thu (từ tháng V – X).             

D.

Về mùa hạ có gió Tây khô nóng. 

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 16

Loại cây nào sau đây thuộc loại cây cận nhiệt đới? 

A.

Dẻ, re.   

B.

Sa mu, pơ mu. 

C.

Dẻ, pơ mu. 

D.

Dầu, vang 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 17

Động vật nào sau đây không tiêu biểu cho phần phía Nam lãnh thổ? 

A.

Thú lớn (Voi, hổ, báo,...).  

B.

Thú có móng vuốt 

C.

Thú có lông dày (gấu, chồn,...).   

D.

Trăn, rắn, cá sấu

Trả lời: C ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 18

Biểu hiện của mối quan hệ chặt chẽ giữa dải đồi núi phía Tây với vùng biển phía Đông là: 

A.

Dải đồng bằng ven biển miền Trung hẹp ngang, đồi núi lan ra sát biển, chia cắt thành những đồng bằng nhỏ 

B.

Nơi hình thành các đồng bằng châu thổ sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồi núi lùi xa vào đất liền, đồng bằng mở rộng với các bãi triều thấp phẳng. 

C.

Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ, các cồn cát, đầm phá ở đồng bằng ven biển miền Trung là hệ quả tác động kết hợp giữa biển và vùng đồi núi phía Tây. 

D.

Tất cả đều đúng. 

Trả lời: D ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 19

Sự phân hóa đai địa hình: vùng biển - thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo:

A.

Đông – Tây.   

B.

Bắc – Nam. 

C.

Đất đai.     

D.

Sinh vật. 

Trả lời: A ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
Câu 20

Đai cao nào không có ở miền núi nước ta? 

A.

Ôn đới gió mùa trên núi. 

B.

Nhiệt đới chân núi 

C.

Nhiệt đới gió mùa chân núi. 

D.

Cận nhiệt đới gió mùa trên núi 

Trả lời: B ()     Chi tiết     Gợi ý trả lời     Báo sai sót
100 điểm / 100
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán